Επιμελητήριο Μαγνησίας

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 176,

Τ.Κ. 38221 ΒΟΛΟΣ

info@cci-magnesia.gr

Τηλ.: + 30 2421094700

Φαξ: +30 2421031211