Επιμελητήριο Μαγνησίας

Δημητριάδος 176,

Τ.Κ. 38221 Βόλος

info@cci-magnesia.gr

Τηλ.: +30 2421094700

Φαξ: +30 2421031211